ZMIANA POZWOLENIA NA BUDOWĘ…

ZMIANA POZWOLENIA NA BUDOWĘ: DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY CZY PLAN MIEJSCOWY.

Problem:

Dwa lata temu uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego w oparciu o warunki zabudowy. Mimo iż decyzja o pozwoleniu na budowę jest wciąż aktualna i prawomocna, inwestor przed rozpoczęciem budowy zamierza dokonać istotnych zmian polegających na korekcie struktury mieszkań, konstrukcji oraz kubatury budynku, wynikających z aktualnych potrzeb rynkowych. Jednakże w miedzy czasie na danym terenie uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w znacznym stopniu odbiegający założeniami, na niekorzyść, od wcześniejszej decyzji o warunkach zabudowy (min. kształt budynku, linia zabudowy, mniejsza ilość kondygnacji). Ze względu na fakt iż istotne zmiany od projektu budowlanego wymagają zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę (Art. 36a, Prawo budowlane) względem jakiego aktu prawnego urząd będzie oceniał zmiany: decyzji o warunkach zabudowy, na podstawie której została wydana prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę, czy względem planu?

Odpowiedź:

Niestety dla inwestora, w takim przypadku urząd powinien uznać obecny stan prawy, czyli rozpatrywać wszelkie istotne zmiany względem obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wejście w życie planu, unieważnia bowiem wszystkie wcześniej wydane decyzje o warunkach zabudowy z wyjątkiem oczywiście ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę, wydanych na ich podstawie. Złożenie natomiast wniosku o zmianę pozwolenia na budowę jest nową procedurą administracyjną i nie może odnosić się do nieważnego stanu prawnego.

Inwestor ma zatem dwie możliwości: Po pierwsze może wybudować budynek zgodnie z projektem budowlanym i warunkami otrzymanego pozwolenia na budowę bez żadnych istotnych odstąpień od projektu, lub też zmienić projekt, ale wówczas musi dopasować go do warunków miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w każdym jego aspekcie. Tyczy się to też sytuacji, w której inwestor rozpoczął już budowę w kształcie i gabarytach z projektu budowlanego i zamierza w trakcie dokonywać istotnych zmian. Jeżeli gabaryty, kształt czy inne parametry techniczne nie będą w zgodzie z zapisami miejscowego planu, projekt zamienny nie powinien zostać przez urząd uzgodniony (mimo różnych, spotykanych  interpretacji tej sprawy w poszczególnych urzędach).

Przywołane akty prawne:

Art. 35 pkt.1; Art. 36a, Art. 49 pkt.1  Prawo budowlane

arch. Marcin Twardowski

tekst oryginalnie na:  http://www.architekci.pl/prawopytania/index.php?id_dzialu=86&id_fragment=10505&od=0&krok=20#art