OBLICZANIE POWIERZCHNI…

JAK POPRAWNIE OBLICZYĆ POWIERZCHNIĘ?

Pytanie:

Jak należy zgodnie z polskim prawem obliczyć powierzchnię użytkową lokalu.

Odpowiedź:

Generalnie w Polsce mamy do czynienia z trzema normami określającymi sposoby obliczania powierzchni i kubatury:

- PN-070 B-02365 z 1970r

- PN-69/B-02360 (kubatura)

- PN ISO 9836 z 1997r.

Normy te, w większości aspektów są ze sobą sprzeczne i liczenie powierzchni naprzemiennie, zgodnie z tymi normami może doprowadzić do znacznych różnic w wynikach. Stąd też istnieje potrzeba jasnego określenia priorytetu w stosowaniu powyższych aktów prawnych. Dodatkowo w polskim prawie nie istnieje obowiązek stosowania polskich norm i teoretycznie istnieje pełna dobrowolność w stosowaniu się do normatywów (z pewnymi wyjątkami).

Jednakże obecnie stosowana praktyka określa w miarę jasno schemat postępowania. Norma PN ISO 9836 jest normą nowszą względem pozostałych i w zamyśle autorów powinna je zastąpić, a zatem metodę obliczania powierzchni powinniśmy brać zgodnie z wytycznymi tej normy. Ponadto Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie mówią wyraźnie, iż „przestrzeni poniżej 1,9m nie zalicza się do odpowiadającej danemu pomieszczeniu” (norma PN-070… wliczała połowę wartości do powierzchni użytkowej przestrzeni o wysokości 1,4 – 2,2m).

Dlatego też, kierując się normą PN ISO 9836 oraz Warunkami Technicznymi możemy uogólnić: Pomiaru powierzchni użytkowej dokonujemy na poziomie podłogi, w świetle wykończonych ścian, nie doliczając, ani nie odliczając od niej występów, pilastrów, półkolumn, małych wnęk, ościeży drzwiowych czy okiennych. W przypadku poddaszy, do powierzchni użytkowej, zgodnej z podstawowym przeznaczeniem pomieszczenia, dodajemy tylko tą przestrzeń, która ma wysokość w świetle powyżej 190cm. Norma oprócz powierzchni użytkowej wyszczególnia jeszcze inne rodzaje powierzchni jak: powierzchnię usługową, ruchu, konstrukcji, obudowy budynku.

Przywołane akty prawne:

§72 pkt.1; Warunki Techniczne…

PN ISO 9836

arch. Marcin Twardowski

oryginalnie na: http://www.architekci.pl/prawopytania/index.php?id_dzialu=86&id_fragment=10577&od=0&krok=20#art

2 Responses to OBLICZANIE POWIERZCHNI…

  1. co szukalem, dzieki

  2. site says:

    A cool post there mate ! Thanks for that .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>